Automatisch voeren

Voor elk melkveebedrijf geldt dat het verstrekken van de juiste voeding aan de koeien de sleutel tot optimale kuddegezondheid en maximale productie vormt.

Laat de technologie het werk doen.

Door het voeren van uw koeien te automatiseren, kunt u elke koe precies de juiste voeding geven en daarmee de voerefficiëntie verbeteren en de melkopbrengst en de gezondheid van de kudde optimaliseren.

Het managen van het voeren

Crystal heeft veel mogelijkheden om het verstrekken van krachtvoer in een voerbox, melkstal en M²erlin melkrobot te kunnen instellen. Crystal zorgt dat het krachtvoer gelijkelijk verdeeld wordt over de dag.

Voor melkstal systemen heeft Fullwood Packo het unieke wachttijden systeem ontwikkeld. Vaste wachttijden tussen de krachtvoerverstrekkingen waarbij Crystal rekening houdt met het ritme van de individuele koe. Hierdoor zijn de voeropnames van de dieren verdeeld over de dag waardoor er geen piek-momenten zijn bij de voerboxen. De capaciteit van de voerboxen wordt daarmee maximaal benut.

Voor M²erlin systemen is krachtvoer tevens een lokmiddel. Het voer verstrekken is daarom aangepast op het M²erlin bezoek. Bij elke melking wordt er krachtvoer verstrekt. Is er naast de M2erlin ook een voerbox dan kan ervoor gekozen worden dat de koe krachtvoer in de voerbox kan opnemen tenzij ze gemolken moet worden. Moet ze gemolken worden dan zal de voerbox aan deze koe geen krachtvoer strekken totdat ze gemolken is.

In Crystal kan gekozen worden tussen verschillende manieren om de voergift automatisch te berekenen. Van de standaard op- en afbouw tot voertabellen. Voertabellen die de voergift automatisch aanpassen op basis van de melkgift van het dier of lactatie stadium van het dier of voor droge koeien op basis van het aantal dagen voor de verwachte afkalfdatum. Op basis van de groep waarin de koe is geplaatst kan een specifieke voertabel ingesteld worden. De veehouder bepaald op deze manier op welke manier er gevoerd moet worden en het Crystal systeem zorgt er automatisch voor dat dagelijks elk dier individueel hierop wordt aangepast.

Crystal verzorgt rapportage zodat de veehouder controle houdt over het geheel.

Voordelen van geautomatiseerd voeren met Crystal

  • Betere nauwkeurigheid bij het voeren
  • Meer efficiëntie – gemakkelijk te gebruiken
  • Zorgt voor beter koeverkeer door de lok-functie
  • Lager stroomverbruik door optionele maximale looptijd

Tochtdetectie en herkenning

Een goede en doeltreffende koeherkenning is de basis van goed data verzamelen van de dieren. Fullwood Packo ondersteunt verschillende herkenning-systemen waarbij de kwaliteit centraal staat. Op deze manier kunnen we voldoen aan de wensen van de veehouder die passen bij het type melkstal of melk robot.

Bij melkstallen ondersteunen we zowel doorloopherkenning als standherkenning. Voor het gemak van de melker en zekerheid van goede data verzameling adviseren we stand herkenning, zeker bij grotere installaties.

Ruwweg zijn er twee soorten herkenning-systemen. Systemen die alleen herkennen en systemen die het dier observeren. 

Crystal ondersteunt verschillende systemen die alleen herkennen. Hierdoor kunnen vaak bestaande transponders op het bedrijf opnieuw gebruikt worden voor de herkenning in de melkstal, voerbox, M²erlin, enz.

Dier-observatie systemen gaan veel verder dan alleen herkenning. De transponder voor het dier-observatie systeem legt het gedrag van de individuele dieren vast. Activiteit en liggedrag geven een schat aan informatie om dagelijks beslissingen te nemen over individuele dieren. Afwijkend gedrag van de groep of individueel dier door tochtigheid of ziekte wordt door Crystal geanalyseerd. Alleen dieren die de aandacht van de veehouder nodig hebben worden gerapporteerd naar de veehouder. Op deze manier zorgt Crystal voor een eenvoudige en doeltreffend attentie.

Afname / melkmeting

Fullwood Packo biedt verschillende soorten afnames, melkgift indicatie systemen en ICAR goedgekeurde melkmeters. Ieder met zijn specifieke mogelijkheden. Daarbij ondersteunen ze volledig het Fullwood Packo Streampulse melksysteem waarbij de koe vlot en volledig wordt leeg gemolken.

Koe-separatie

Onze Crystal software is extreem veelzijdig wanneer het aankomt op processen voor het separeren van dieren.

Als een bepaald dier door de veearts moet worden onderzocht of een drachtigheidscontrole moet ondergaan, kan de veehouder van tevoren instellingen voor de separatie uitvoeren om ervoor te zorgen dat de juiste dieren op de juiste dag klaar staan in de behandelingszone van de stal.

Veehouders met koeien die op de wei staan en die gebruik maken van de M2erlin melkrobot, kunnen de tijd van de dag waarop de separatie-unit automatisch wordt geactiveerd vooraf instellen, en de kudde kan in verschillende groepen worden gescheiden. Zieke dieren kunnen ook volledig automatisch worden gesepareerd.

Klik hier indien u gecontacteerd wilt worden door Fullwood Packo.