iControl-systeem

Het centrale brein van uw melkkoeltank

Op moderne melkveebedrijven biedt de melkkoeltank veel meer dan alleen koeling en reiniging. Er worden steeds meer technologische functies toegevoegd om het werk op het bedrijf te vereenvoudigen en om meer vrije tijd te creëren.

iControl staat voor intelligente software. Het systeem registreert informatie en zorgt voor heldere en eenvoudige interactie tussen de melkveehouder, de melkkoeltank en het melksysteem. Het systeem bewaakt en registreert alle gegevens.

Naast koelen, reinigen en roeren, biedt iControl:

 • Twee melktemperatuursensoren
 • Een functie om slim ijs te maken overeenkomstig met de eisen van de ijsaccumulatortanks
 • Individuele regeling van het watervolume per reinigingsstap
 • Automatische aanpassingen van reinigingstijden (deze worden aangepast al naargelang het type en het volume van de tank).

Belangrijkste kenmerken/voordelen

 • Veilig koelen – Permanente bewaking van belangrijke informatie zoals de melktemperatuur, koelingsduur, reiniging en roeren.
 • Visuele en akoestische alarmen op het iControl display of optionele tekstberichten die een snelle waarschuwing geven wanneer er snel gehandeld moet worden.
 • Extra controles bij het koelen om te verzekeren dat de melk altijd gekoeld wordt.
 • Oculus tankcontrolesysteem controleert de koelings-, reinigings- en roercycli. Alle gegevens worden geregistreerd en gepresenteerd in een reeks gebruiksvriendelijke tabellen en grafieken.
 • Pacap volume-indicator geeft het melkvolume in de koeltank (in liter) weer.
 • Gecontroleerd reinigen verhindert dat gevaarlijke dampen na het reinigen in de tank achterblijven, zodat de melk nooit besmet raakt.
 • Online interventie – wanneer uw iControl-unit is verbonden met internet, kan uw installatietechnicus de melktank online inspecteren. Als er zich een probleem voordoet, kan de technicus op afstand nagaan of actie ter plekke vereist is. Hierdoor krijgt u op een snelle en efficiënte manier hulp zonder onnodige voorrijkosten.

Klik hier indien u gecontacteerd wilt worden door Fullwood Packo BV.