Geitenstallen

Als antwoord op de toenemende vraag over de hele wereld naar geiten- en schapenmelk en -producten, heeft Fullwood Packo een serie van specialistische melksystemen voor kleine herkauwers ontwikkeld.

Van snelle uitloop en swing-over melkstallen tot grote draaimelkstallen die speciaal voor een hoge doorstroming van dieren zijn ontworpen, wij hebben de kennis en de expertise in huis om de ideale oplossing voor uw geitenhouderij te ontwikkelen.

De melkstal is een kritieke factor in het succes van elke geitenhouderij, aangezien efficiëntie en melkvolume essentiële voorwaarden zijn om grotere winsten te behalen.

Onze melkstallen bieden mogelijkheden als automatische afname, voeren in de melkstal, melkmeting en systemen voor het sprayen van de spenen. Mogelijkheden die ontwikkeld zijn om optimale en efficiënte prestaties te verzekeren bij het melken van grote aantallen dieren.

Onze automatische draaimelkstal voor geiten biedt een oplossing van wereldklasse, ook voor de grootste geitenhouderijen.

Een breed scala aan productiviteitsopties voor grote of kleine bedrijven (van 100 tot 1200 dieren per uur)

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • Crystal diermanagementsysteem voor automatische identificatie, voeren, registratie van melkopbrengst, separatie en het identificeren van dieren zonder ID-tags
  • Speciale onderdelen die specifiek voor geiten zijn ontworpen – klauwen, bekers en voeringen, afgestemde pulsatoren en een reeks geautomatiseerde opties voor het afnemen van melkstellen
  • Melkstallen met snelle uitloop met laag- of hoogliggende melkleiding of swing-over-systeem
  • Krachtige draaimelkplatforms die zijn ontworpen om de ergonomie en efficiëntie te optimaliseren, bijv. voor wat betreft de bereikbaarheid van de uier
  • Draaiende voerplatforms
  • Geïntegreerde weeg- en separatiesystemen

Quick-Cap geitenstal

Draaimelkstallen van Fullwood Packo zijn zeer arbeidsefficiënte melkstallen. Hoge capaciteit per uur realiseren is het doel van dit type stal.

Het hart van de Quick-Cap is de GO-15. Een innovatie die garant staat voor ergonomisch verantwoordelijk melken met behulp van onze allernieuwste Streampulse melktechniek, om te verzekeren dat uw geiten snel en volledig worden gemolken.

De innovatieve ontwerpkenmerken van deze melkstal (zoals de positionering van het melkstel direct onder de spenen van de geit) verzekert een optimale bereikbaarheid van de uiers, een snelle melkstelaansluiting en levert een veilige en efficiënte omgeving op voor zowel de melker als de geit.

Dankzij het draaimelksysteem van Fullwood Packo kan één melker tot 1000 dieren per uur melken, waardoor dit systeem perfect is voor bedrijven met meer dan 500 geiten.

Voordelen

  • De geiten worden naar de melker gebracht, hierdoor verliest de melker geen looptijd
  • Platform kan ingesteld worden op de melksnelheid van verschillende groepen
  • Melkstal is ook te gebruiken als voerplatform

Side-Cap geitenstal

De zij-aan-zij stal wordt in Nederland veel toegepast. De snelle inloop, goede positionering en eenvoudige bereikbaarheid van het uier zorgt ervoor dat met dit type stal hoge capaciteit gerealiseerd kan worden.

Het hart van de Side-Cap is de GO-15. Een innovatie die garant staat voor ergonomisch verantwoordelijk melken met behulp van onze allernieuwste Streampulse melktechniek, om te verzekeren dat uw geiten snel en volledig worden gemolken.

Opties en automatisering

Geiten-separatie 

Crystal is veelzijdig in dier-separatie. Veehouders die afspraken hebben voor bijvoorbeeld veearts bezoek of drachtcontrole kunnen vooraf separatie instellingen maken zodat op de bewuste dag de juiste dieren gereed staan in de separatie ruimte. Dat zorgt voor arbeidsbesparing en gemak.

Voergroepen kunnen volledig automatisch gesepareerd worden zodat de veehouder daar verder geen omkijken naar heeft.

Geiten wegen 

De dier separatie unit kan ook worden uitgevoerd inclusief dierwegen. Op deze manier kan ook het gewicht van de individuele dieren en van de groep in de gaten gehouden worden. Voor de rantsoen berekening geeft dit belangrijke informatie om op te kunnen sturen.

Geiten – herkenning 

Een goede en doeltreffende herkenning is de basis van goed data verzamelen van de dieren. Fullwood Packo ondersteunt zowel ISO HDX als ISO FDX herkenning systemen waarbij de kwaliteit centraal staat.

Fullwood Packo heeft een uiterst nauwkeurige rand herkenning ontwikkeld voor de draaimelkstallen CombiCap en QuickCap en voor de voerdraaistal Ec-oCap.

Featured Case Study

In the small Friesian village of Wjelsryp is one of the most modern goat milking systems in Europe – a Fullwood 2 x 30 Side-Cap, with automatic metering, integrated flush system and the GO15 milk consoles.

Two years ago farmers Maaïke Feenstra and Andrea Lolkama decided to start milking on their farm. But new regulations meant that milking cows was unfortunately impossible. Goats seemed like a good alternative.

Testimonial Icon Goat Sheep

Herd Size

370 Goats

Milking System

Milking system

Fullwood 2 x 30 Side-Cap

Location

Location

Wjelsryp, The Netherlands

Klik hier indien u gecontacteerd wilt worden door Fullwood Packo.