Giel Van Nunen

Veehouder(s)/ eigenaar(s): Giel Van Nunen
Locatie: Diessen
Veestapel: 130 cows
Melksysteem:  Saturnus 30-stands binnenmelker
Datum van installatie: 6 Oktober 2014

Vlot en goed melken met Streampulse-techniek

Melkveehouder Giel van Nunen werkt 5,5 jaar met een 30-stands carrousel (binnenmelker) van Fullwood Packo. De productie steeg en het celgetal halveerde.

Melkveehouder Giel van Nunen werkte jarenlang met een 2×7-melkstal (visgraat). Ruim 5 jaar geleden nam hij een zij-aan-zij binnenmelker van Fullwood Packo in gebruik, om in z’n eentje in korte tijd veel koeien te kunnen melken. De carrousel, de zogenoemde Saturnus, zorgt voor veel arbeidsbesparing. De melktijd is meer dan gehalveerd, zo vertelt Van Nunen. “Voorheen was ik 2 uur aan het melken. Nu ben ik in 50 minuten klaar, en dat in m’n eentje. De grote capaciteit van deze melkstal biedt me de gelegenheid om het landwerk zelf te doen en naast het werk meer tijd te besteden aan m’n gezinsleven.”

Veilig melken

Vlot en goed melken waren belangrijke uitgangspunten bij de keuze voor de binnenmelker. Maar ook veiligheid was een voorwaarde, zo zegt Van Nunen. “In de visgraat moest je goed opletten. Ik ben een keer tegen m’n lip getrapt en er stond eens een koe op m’n hand. In de carrousel kan ik de melkstellen tussen de achterbenen door omhangen. Dat is gemakkelijk en veilig. De dieren staan rustig in de melkstal. Ook het melken van vaarzen gaat uitstekend.”

Van Nunen heeft heel goede ervaringen met de binnenmelker van Fullwood Packo. Met deze melkstal realiseerde hij een fikse productiestijging en zag hij het celgetal fors lager uitvallen. Het rollendjaargemiddelde steeg van 8.200 liter naar 9.000 liter. Het celgetal halveerde van 160 naar 80. “Het celgetal schommelde zelfs een tijdje rond 40, maar is door het warmere weer iets opgelopen”, aldus Van Nunen, die met gemalen tarwestro als boxbedekking werkt. De melkveehouder neemt naar eigen zeggen geen verregaande maatregelen om een goede uiergezondheid te realiseren. “Voorafgaand aan de melkbeurt maak ik de uiers schoon met doekjes. Dippen gebeurt in de melkstal.”

Streampulse-melktechniek als succesfactor

De verbeterde resultaten zijn volgens Van Nunen voor een groot deel toe te schrijven aan de Streampulse-melktechniek. “De koeien worden vlot en goed gemolken. Het uitmelken gebeurt echt goed”, zo zegt hij. In vergelijking met gangbare technieken zorgt de Streampulse-techniek voor een langere melkkolom. Dat zorgt voor een verdere daling van het vacuüm in de klauw tijdens de rustslag. Daardoor krijgt de sluitspier meer rust, waardoor die zich tijdens de rustfase volledig kan sluiten. “Ik ben heel tevreden over deze melkstal en de Streampulse-melktechniek”, aldus Van Nunen.

De melkstal en melktechniek van Fullwood Packo dragen bij aan een goede en gezonde veestapel. Volgens Van Nunen zorgt de zij-aan-zij binnenmelker voor veel rust. “De koeien lopen soepel en rustig het plateau van de carrousel op, zonder dat ze daarbij meteen hoeven te draaien”, aldus de melkveehouder. Hij is met recht trots op het feit dat zelfs een 18-jarige koe nog probleemloos wordt gemolken. “Zij heeft pas voor de 15e keer gekalfd. Haar totale productie is nu ruim 135.000 liter. Voor deze koe is het ideaal dat ze recht op het plateau kan stappen en rustig de tijd heeft om te draaien.”

Rust in de melkstal

De carrousel bevindt zich in een ruim opgezet melkgebouw. Van Nunen: “Dat gebouw stond er al. We hebben ruimte gecreëerd voor de binnenmelker en een wachtruimte. Deze wachtruimte biedt plaats aan 150 dieren. Vroeger stonden de koeien tussen de ligboxen te wachten om gemolken te worden. Dat zorgde voor onrust. Nu merken we dat er in aanloop naar het melken veel meer rust heerst onder de veestapel. Dat zie je terug in de melkstal”, aldus Van Nunen, die tijdens het melken goed zicht heeft op zijn dieren.

Weidegang staat hoog in het vaandel bij Van Nunen. De dieren lopen tijdens het weidegangseizoen 9 uur per dag buiten. “We hebben een huiskavel van 34 hectare en weiden intensief. We doen aan roterend standweiden”, zo vertelt de melkveehouder, die de weidegang in het voorjaar van 2020 bemoeilijkt ziet worden door de droogte. Van Nunen is van mening dat zijn keuze voor de Saturnus zij-aan-zij binnemelker van Fullwood Packo perfect aansluit op zijn werkwijze én wensen. “Ik heb absoluut geen spijt van mijn keuze voor deze melkstal.”

Bedrijf: Van Nunen heeft 130 melk- en kalfkoeien, 65 stuks jongvee op 68 hectare (40 hectare eigendom, 20 hectare natuurland en 8 hectare pacht). Het rollendjaargemiddelde is 9.000 liter, met 4,40 % vet en 3,55 % eiwit.

Verhaal uit de praktijk
E-mail nieuwsbrief