Familie De Roo

Veehouder(s)/ eigenaar(s): Familie De Roo (Vader, dochter en schoonzoon)
Locatie: Torhout, West-Vlaanderen, België
Bedrijfsnaam: De Roo
Veestapel: 180 Holstein melkkoeien
Melksysteem:  Drie Fullwood Packo M²erlin Robots
Datum van installatie: Januari 2017

STIL

HANDIG

COMPLEET

M2erlin, gewikt en gewogen.
 “Uiteraard is Fullwood Packo geen onbekende in onze familie. Maar onze keuze voor de M2erlin heeft niets te maken met nostalgische familietradities. We zijn jonge ondernemers die bewust op zoek gingen naar het aanbod in de markt dat het best aansloot bij onze verwachtingen, doelstellingen, investeringsplannen en toekomstperspectieven. We maakten een grondige studie en de M2erlin van Fullwood Packo kwam als beste uit de bus. Op het vlak van melktechniek staat Fullwood Packo gewoon verder dan de concurrentie. Het is sinds jaar en dag hun business en dat merk je aan de technologie en de installaties die ze aanbieden.”

De lokale verankering is een belangrijke meerwaarde.
“De nabijheid en het engagement van de lokale dealer vormen een grote meerwaarde. Hij is een vlot bereikbare Fullwood Packo expert die bovendien op de hoogte is van het reilen en zeilen van de melkveesector: wetgeving, melkcontroles etc. Omdat onze melktanks eveneens van Fullwood Packo zijn, kunnen we voor de hele installatie bij één servicepunt terecht. En ook Fullwood Packo zelf is een zeer betrokken partner waar je te allen tijde op rekenen kunt.”

Twee stallen met drie robots voor een optimaal beheer van het melkvee.
“Momenteel melken we 180 koeien. Met het jongvee erbij telt onze veestapel 350 dieren. De gemiddelde tussenkalftijd bedraagt 380 dagen. We werken doelgericht met twee stallen.

De eerste stal is de hoogproductieve stal, waar een 60-tal koeien gevestigd zijn die ongeveer 2.000 liter melk per dag produceren. We streven bewust niet naar de allerlaatste liter en voederen daarom onze dieren niet louter met krachtvoer. Omdat we zelf over voldoende ruwvoer beschikken is dit voor ons kostentechnisch de beste oplossing. Door de uitgebalanceerde voeding verkeren onze koeien bovendien in een prima gezondheid. Ze zien zelden een veearts en als hun productie stilvalt hebben ze een grotere marktwaarde omdat ze goed in hun vel zitten. In deze hoogproductieve stal installeerden we de eerste M2erlin. Omdat de koeien veel melk produceren gaan ze spontaan naar de melkrobot als hun uier gespannen staat. Deze stressvrije bewegingsvrijheid heeft een gunstige invloed op hun welzijn en productiviteit.

Na honderd dagen daalt de productie. Dan worden ze in groepjes van acht naar de tweede stal gebracht. Hierdoor kunnen ze vlot, zonder onnodige stress, in de groep integreren. Bij de koeien in de tweede stal is de spontane drang om gemolken te worden sterk afgenomen. Daarom is deze stal uitgerust met twee M2erlin melkrobots met gestuurd koeverkeer. Pas als ze de melkrobot gepasseerd zijn, krijgen ze toegang tot de voederplek.”

Winst over de hele lijn.
” Met de komst van de M2erlin robots daalde de fysieke arbeid spectaculair. We kunnen ons bedrijf managen met meer flexibiliteit en kregen meer ruimte voor ons gezin en ons sociaal leven. Voor een jong landbouwgezin is dit enorm belangrijk. Naast het comfort is ook het rendement een doorslaggevende factor. Hedendaagse robots zijn niet meer pneumatisch maar elektrisch, waardoor ze zeer energiezuinig zijn. Onze energiefacturen liegen er niet om! Ze zijn ook geluidsarm. Dit maakt de omgeving stukken aangenamer voor de veehouder en het vee. De robots maken alles eenvoudiger, de box is opener, er is meer robotvrijheid, er is minder stress, de separatie verloopt efficiënt, de bediening is een plezier… Als ik slechts drie trefwoorden mag kiezen… dan ga ik voor stil, handig en compleet!”

Share our story
Email Newsletter