Smluvní podmínky

1. Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje osob, které shromažďuje nebo používá společnost Fullwood Ltd nebo její přidružené nebo dceřiné společnosti („Fullwood Ltd“ nebo „my“). Oceňujeme, že jste projevili zájem o naši společnost, produkty a služby a navštívili naše webové stránky nebo související komunikační kanály, což mimo jiné zahrnuje naše sociální média (společně „web“). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení“) se vztahuje na všechny osobní údaje, které společnost Fullwood Ltd shromažďuje při vaší interakci se společností Fullwood Ltd.

Toto prohlášení popisuje, proč společnost Fullwood Ltd shromažďuje osobní údaje, jaký typ informací od vás a dalších uživatelů webu shromažďuje, jakým způsobem je shromažďuje, co s těmito informacemi dělá a jak můžete aktualizovat a kontrolovat použití vámi poskytnutých informací. Toto prohlášení se může čas od času změnit, a proto doporučujeme, abyste si jej pravidelně pročítali.

Návštěvou tohoto webu přijímáte a souhlasíte s postupy uvedenými v tomto prohlášení. Pokračováním v přístupu k našim službám nebo jejich využíváním po nabytí účinnosti změn souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovaným prohlášením.

1.1. Proč vás žádáme o sdílení osobních údajů

Žádáme vás, abyste s námi sdíleli své osobní údaje pro účely, které mimo jiné zahrnují:

 • Online nákup produktů a služeb společnosti Fullwood Ltd;
 • Příjem informací o produktech a službách Fullwood Ltd;
 • Ukládání vašich preferencí pro budoucí interakce a komunikaci se společností Fullwood Ltd;
 • Pomoc s vývojem a zlepšováním produktů a služeb;
 • Řešení problémů s produkty a službami;
 • Zasílání personalizovaných zpráv, speciálních nabídek a reklam, které jsou relevantní pro vaše osobní zájmy, na základě informací, které jste s námi sdíleli, a na základě informací, které jsme shromáždili prostřednictvím cookies nebo podobných technik týkajících se vašeho používání stránek;
 • Správa vztahů se zákazníky;
 • Usnadnění přístupu k informacím;
 • Zlepšení komunikace;
 • Analýza a porozumění interakce se zákazníky;
 • Implementace bezpečnostních programů;
 • Odpovídání na vaše dotazy nebo řešení vašich požadavků na produkty a služby a také informování o jejich stavu;

Fullwood Ltd zpracovává vaše osobní údaje pouze pro účely, o kterých jsme vás informovali.

1.2. Typ osobních údajů shromažďovaných a získávaných společností Fullwood Ltd

Typy informací shromažďovaných společností Fullwood Ltd zahrnují informace: (i) poskytnuté uživateli, (ii) získané automaticky, (iii) získané ze souborů cookie a srovnatelných technologií, (iv) získané z e-mailové komunikace a (v) získané z jiných zdrojů.

(i) Informace poskytnuté uživateli

Společnost Fullwood Ltd přijímá a ukládá informace, které zadáte na webu nebo které jakýmkoli způsobem poskytnete společnosti Fullwood Ltd. Společnosti Fullwood Ltd poskytujete informace například když procházíte web, přispíváte do příspěvků, zakládáte účet, kupujete produkt nebo službu, zveřejňujete zprávy, účastníte se fóra nebo dotazníku, když se přihlásíte k odběru novinek nebo komunikujete se zákaznickým servisem. V důsledku těchto akcí můžete společnosti Fullwood Ltd poskytnout informace, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo a další kontaktní informace, jako je e-mailová adresa, profese a související zájmy, splnění požadavků dalšího vzdělávání, oblasti zájmu, lidé, kterým byly odeslány nákupy, včetně adresy a telefonního čísla, obsahu e-mailů společnosti Fullwood Ltd a finančních a osobních údajů, včetně čísel účtů.

Můžete se rozhodnout, že některé informace neposkytnete, ale společnost Fullwood Ltd vám v důsledku toho nemusí umožnit využití některé z nabídek nebo informací.

(ii) Informace získané automaticky

Určité informace jsou automaticky přijímány a ukládány společností Fullwood Ltd při interakci se společností Fullwood Ltd a/nebo při návštěvě webu. Příkladem těchto informací je adresa internetového protokolu („IP“) používaná k připojení vašeho počítače k internetu, vaše e-mailová adresa, informace o vašem počítači a připojení, jako je typ a verze prohlížeče, váš operační systém a platforma, včetně adres všech URL stránek, které vedou na náš web, přes náš web nebo z našeho webu, včetně data a času, počtu souborů cookie a produktů a služeb, které prohlížíte nebo vyhledáváte při používání stránky.

Stopy vaší aktivity na webu nemůžete smazat. Řada společností nabízí nástroje, které pomáhají uživatelům anonymně navštěvovat webové stránky. Společnost Fullwood Ltd používání těchto nástrojů nezakazuje. Pokud vás však společnost Fullwood Ltd nemůže identifikovat, nemusí být schopna poskytovat personalizované webové služby.

(iii) Informace získané ze souborů cookie a srovnatelných technologií

Web používá tzv. „cookies“ nebo srovnatelné technologie k získání informací při přístupu webového prohlížeče na web. Soubory cookie jsou alfanumerické identifikátory, které společnost Fullwood Ltd přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím vašeho webového prohlížeče, aby umožnila systému společnosti Fullwood Ltd rozpoznat váš prohlížeč. Soubory cookie vám umožňují plně využívat funkcí stránek. Neustále jsou vyvíjeny nové informační technologie a společnost Fullwood Ltd může tyto technologie používat za účelem shromažďování informací. Použití těchto nových technologií je zamýšleno v souladu s podmínkami tohoto prohlášení.

(iv) Informace získané z e-mailové komunikace

Společnost Fullwood Ltd může přijímat informace prostřednictvím e-mailové komunikace. Když otevřete e-mail od společnosti Fullwood Ltd, může být společnosti Fullwood Ltd zasláno potvrzení s určitými informacemi, pokud váš počítač tyto funkce podporuje.

(v) Informace získané z jiných zdrojů

Společnost Fullwood Ltd může získat osobní údaje o vás z jiných zdrojů a kombinovat je s osobními údaji shromážděnými jiným způsobem. Společnost Fullwood Ltd může například:

(a) vyhledávat na internetu relevantní a veřejně dostupný obsah;
b) získávat aktualizované informace o dodávkách a adresách od svých přepravců nebo z jiných zdrojů (pokud byly přijaty bez porušení platných zákonů nebo smluv), aby mohla opravovat své záznamy a snáze doručovat nákupy a komunikaci;

(c) dostávat zprávy od třetích stran, které poskytují informace získané od uživatelů stránek nebo o nich, nebo o potenciálních uživatelích stránek (pokud jsou obdrženy bez porušení platných zákonů nebo smlouvy); a

(d) shromažďovat informace přímo na webu nebo jeho prostřednictvím, nebo může pověřit své zástupce nebo nezávislé dodavatele, aby tyto informace shromažďovali a/nebo analyzovali (pokud jsou shromažďovány bez porušení platných zákonů nebo smlouvy).

Společnost Fullwood Ltd může shromažďovat vaše osobní údaje

Máte možnost nezveřejňovat své osobní údaje. Pokud své osobní údaje poskytnete společnosti Fullwood Ltd, souhlasíte s jejich použitím společností Fullwood Ltd, jak je uvedeno v tomto prohlášení. Informace o vás a dalších uživatelích tohoto webu jsou důležité pro podnikání společnosti Fullwood Ltd. Společnost Fullwood Ltd může sdílet informace, které shromáždila, s poskytovateli služeb, obchodními partnery nebo jinými třetími stranami v souladu s platnými zákony.

Vzhledem k tomu, že Fullwood Ltd pokračuje v rozvoji svého podnikání, může dojít k prodeji některého podniku Fullwood Ltd (buď prodejem aktiv a pasiv nebo prodejem akcií, v obou případech, zcela nebo částečně). Při takové transakci se obvykle přenášejí také informace o zákaznících. Informace o zákaznících (včetně osobních údajů) mohou být jako takové poskytnuty kupující společnosti.
Ve všech výše uvedených příkladech bude společnost Fullwood Ltd dodržovat příslušné zákony a předpisy i veškeré s vámi uzavřené smlouvy. Je-li od společnosti Fullwood Ltd požadováno získání vašeho souhlasu, učiníme tak před sdílením jakýchkoli informací.

Společnost Fullwood Ltd uplatňuje opatření na ochranu osobních údajů

Uznáváme svoji odpovědnost za ochranu osobních údajů, které svěříte společnosti Fullwood Ltd, před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem, a bereme ji vážně. Společnost Fullwood Ltd používá k zabezpečení vašich osobních údajů celou řadu bezpečnostních technologií a organizačních postupů. Využíváme například řízení přístupu, brány firewall a zabezpečené servery. Dále šifrujeme určité typy dat, jako jsou finanční informace a další citlivá data.

Vaše práva týkající se osobních údajů

Jakmile nám poskytnete své osobní údaje, společnost Fullwood Ltd vám poskytne přiměřený přístup k těmto informacím, abyste mohli využívat svá práva v souladu s platnými zákony (což může zahrnovat aktualizaci, úpravu nebo odstranění vašich osobních údajů). Chcete-li získat přístup ke svým informacím nebo chcete-li využít svých dalších práv, obraťte se na svou kontaktní osobu ve společnosti Fullwood Ltd.

Máte právo neposkytovat informace.

Můžete se rozhodnout neposkytovat společnosti Fullwood Ltd informace, i když by vám to mohlo bránit v nákupu nebo ve využívání některých funkcí, nabídek nebo informací na webu.

Tyto stránky nejsou určeny dětem

Web a zde uvedené produkty, služby a informace nejsou určeny dětem. Pokud jste mladší 18 let, neměli byste tento web navštěvovat.

Odkazy na jiné webové stránky

Během návštěvy tohoto webu se můžete setkat s odkazy na jiné weby, které vám usnadní přístup k dalším informacím. Tyto weby mohou fungovat nezávisle na společnost Fullwood Ltd a mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, prohlášení nebo pravidla. Důrazně doporučujeme, abyste si je pročetli a pochopili, jak mohou být vaše osobní údaje zpracovávány v souvislosti s těmito stránkami, protože nejsme zodpovědní za obsah stránek vlastněných nebo spravovaných jinými společnostmi než Fullwood Ltd, ani za používání nebo postupy ochrany osobních údajů těchto stránek.

Přenos údajů do jiných zemí

Chceme vás lépe poznat, abychom vám mohli poskytovat lepší služby a zároveň respektovat vaše volby ohledně toho, jak používáme vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje mohou být přeneseny z vaší domovské země do dalších společností Fullwood Ltd na různých místech po celém světě, které s vámi mohou komunikovat o produktech, službách nebo speciálních nabídkách Fullwood Ltd, jež by vás mohly zajímat.

Pokud to místní zákony vyžadují, požádáme o předchozí souhlas s přenosem vašich osobních údajů mimo váš region.

Změny tohoto prohlášení

Protože se web a společnost Fullwood Ltd neustále mění, toto prohlášení se může čas od času změnit. Použití informací shromážděných společností Fullwood Ltd podléhá Prohlášení platnému v době použití. Doporučujeme vám, abyste často sledovali web, kde zveřejníme informace o posledních změnách.
Máte-li jakékoli obavy či dotazy týkající se ochrany osobních údajů na webu, zašlete je prosím na adresu communications@fullwoodpacko.com