Řízení a pohyb stáda

Fullwood Packo nabízí s pomocí M²erlin absolutní flexibilitu při řízení stáda a jeho pohybu.

Náš koncept K-flow nabízí ve spojení s novými Texas brankami různé možnosti umístění robota. Kratší dojicí box také snižuje celkovou ekologickou stopu robota.

Short Crate

Krátký Dojicí Box

  • Rychlý výstup a nástup
  • Otevřený dojicí box pro minimální izolaci krav během dojení
  • Pohodlná poloha krav a výborný přehled
  • Přesné a rychlé nasazení dojicí soupravy
  • Celkově menší půdorys zvyšuje možnosti pro flexibilitu umístění robota M²erlin
Feed2Go

Free2Go

Volný pohyb stáda lze snadno nastavit téměř v každé budově. V systému M²erlin to K-branky umožňují ještě snadněji. Free2go dává krávám svobodu volby bez omezení.

Milk2Feed

Milk2Feed

První volba pro řízený pohyb stáda. Krávy vcházející do krmné zóny musejí projít předselekční brankou, která rozhodne, zda bude kráva podojena. Krávy, které nebudou podojeny, se přesunou do krmné zóny – krávy připravené k dojení jsou nasměrovány k robotům.

Feed2Milk

Feed2Milk

Druhá volba pro řízený pohyb stáda. Krávy mohou kdykoli vejít do krmné zóny jednosměrnou brankou. Když se kráva chce vrátit do ležiště, musí projít předselekční brankou, která určí, zda už je připravena k podojení. Po dojení se všechny krávy vracejí do krmné zóny.

Grazing Options

Možnosti Pastvy

Fullwood nabízí automatizované pastevní systémy, které majitelům M²erlin poskytují nejkomplexnější a prověřená řešení, jak maximalizovat výnos z vypásané trávy.

Díky velkému množství farem Merlin s vypásanou trávou, které fungují už řadu let, je Fullwood co se týče znalostí a zkušeností na poli AMS a pastevních systémů na špici.

Řešení zahrnují:

  • Oplůtkové systémy A/B/C
  • Systémy chodu stáda s volným přístupem
  • Systémy řízeného chodu stáda
  • Kombinace systému s volným a řízeným přístupem
  • Systémy přizpůsobitelné dle požadavků vaší farmy na pastvu
Cow Management

Řízení stáda

Se správnými údaji ve správný čas mají farmáři využívající roboty M²erlin řadu možností jak mohou spravovat svoje stádo. Dostupné jsou veškerá základní provozní data až po analýzu mléka.

Můžeme též zaslat údaje přímo robotovi nebo PC na farmě, nebo i jinam podle vašeho přání, tabletem či chytrým telefonem.

Crystalab

Crystalab

Toto je laboratoř Vašeho systému M²erlin – špičkový analyzátor složek mléka. Jedinečné snímače sledují a zaznamenávají všechny důležité detaily o mléku včetně obsahu tuku, proteinu a laktózy, a to pro každou krávu při každém dojení. Data se vyhodnocují a jakékoli potenciální problémy jsou zvýrazněny.

Crystalab představuje nejúčinnější nástroj na včasné zjištění mastitidy, ketózy a bachorové acidózy (SARA).

Mezi další přínosy patří sledování příjmu krmiva (korekce SKD), což napomáhá optimalizovat režim krmení a prevence kontaminace sběrné nádrže krví nebo antibiotiky.

Včasné zjištění možných zdravotních potíží a včasný zásah nejen šetří náklady na veterinární péči, ale rovněž umožňují udržet kvalitu mléka.

Please click the button below if you would like a Fullwood Packo Sales Manager to contact you.