Aplikace M²erlinInfo

Při všem, co děláme, myslíme na vás, na farmáře a na váš chov. Proto jsme vyvinuli jednoduchou aplikaci, která vám bude denně pomáhat se správnými rozhodnutími.

M²erlin je zase chytřejší díky aplikaci M²erlinInfo.

Měřte, monitorujte a využijte naplno možností robota M²erlin – to vše z jediného místa

svoji produktivitu

Sledujte výkonnost svého stáda, porovnávejte produktivitu farmy za posledních deset dní s 24hodinovým průměrem a hodnoťte svůj objem výroby. Získáte pro svou farmu optimální výsledky a maximální výnos mléka.

svoji efektivitu

Data získávaná v reálném čase umožňují kontrolu funkčnosti robota M2erlin na základě důležitých faktorů. Získejte cenné informace o stavu zařízení, výroby a dobytka.

svůj volný čas

Nechte se upozornit na věci, které vás zajímají, provádějte preventivní údržbu robota M2erlin, a zajistěte tak maximální efektivitu – vždy a všude. Tyto systémy výstrah farmářům pomáhají s rychlým a správnými rozhodováním.

Hlavní funkce

  • Srozumitelné a přehledné rozhraní nabízí uživatelsky příjemné zobrazení dat
  • Přístrojová deska poskytuje 24hodinový přehled činnosti farmy a výkonnosti stáda
  • Data v reálném čase zahrnují odchylky od času připojení a objemu mléka získaného během prvních dvou minut dojení
  • 3 seznamy nabízejí přehled výstrah, čištění a jednotlivých návštěv a dojení

Výhody pro zemědělce

  • Možnost snadného a přesného monitorování funkčnosti a efektivity robota M²erlin
  • Při měření produktivity se sledují odchylky 24hodinového průměru od 10denního průměru
  • Upozornění a systémy výstrah plně přizpůsobitelné individuálním potřebám umožňují správné rozhodování o řízení farmy
  • Seznamy návštěv a dojení umožňují monitorování efektivity v reálném čase a poskytují cenné informace o zařízení a dobytku
  • Monitorování robota M²erlin na dálku prostřednictvím chytrého telefonu

Please click the button below if you would like a Fullwood Packo Sales Manager to contact you.