Analyzátor mléka Crysta Lab

Crysta Lab nabízí producentům mléka a správcům stád online analýzu kvality mléka od každé krávy při každém dojení, a to v reálném čase. Jednotka využívá bezproblémovou optickou technologii, která poskytuje přesné hodnoty mléčného tuku, proteinu a laktózy, dále zjišťuje též přítomnost krve.

Údaje lze poté zobrazit pomocí softwaru Crystal od Fullwood Packo pro řízení stáda, což umožní správně rozhodovat při řízení stáda a udržet či zvýšit kvalitu mléka u každého jednotlivého zvířete.

Analýzu hladiny tuku a proteinu (a poměr mezi tukem a proteinem) lze využít k získání včasného varování o metabolických poruchách, které mají vliv na schopnost krávy zabřeznout a udržet produkci mléka.

Hlavní funkce a přínosy

  • Přesná analýza složení mléka
  • Zlepšení stáda pomocí genetiky
  • Správa a řízení krmení
  • Lepší zdraví zvířat (včasné zjištění SARA, mastitidy, ketózy)
  • Žádná údržba
  • Automatické čistění
  • Nevyžaduje činidla, jde tedy o čistou technologii bez nákladné likvidace odpadů.

Please click the button below if you would like a Fullwood Packo Sales Manager to contact you.