Monitoring a řízení chodu stáda

Podnikání v oblasti mléčné výroby se stává stále složitější a důmyslnější. Potřeba mít přesné a aktuální informace, využívané pak pro řízení stáda a manažerské rozhodování, je klíčová.

Monitorování krav je klíčové také pro správné posouzení reprodukční výkonnosti a zdraví krav.

Rostoucí zájem zákazníků, welfare zvířat, sledovatelnost a kvalita potravin – všechny tyto oblasti vyžadují uchovávat přesné záznamy o činnosti na farmě a je nemožné vyhovět všem těmto požadavkům pouze z ručně dělaných záznamů.

Naše systémy sledování krav a řízení stáda

Crystal
Crystal je software Fullwood Packo pro řízení stáda dělaný na zakázku, který umožňuje automatizaci dojení, krmení, vážení, separaci a zjišťování zdravotních problémů.

Pro Fullwood Packo je ctí spolupracovat se společností Afimilk a nabídnout našim zákazníkům dva systémy sledování zdraví a welfare, které v daném odvětví představují špičku – AfiAct II a Silent Herdsman:

  • Afimilk Silent Herdsman obojek umožňuje analýzu přežvykování, žraní a odpočinku pro efektivní zjišťování zdraví podle schémat pro přežvykování a žraní.
  • AfiAct II pedometr analyzuje dobu odpočinku krávy a poskytuje včasnou detekci říje, což zvyšuje procento zabřeznutí. Optimalizací intervalů laktace lze zvýšit ziskovost mléčné farmy a maximalizovat plodnost stáda.

AfiFarm
představuje nejkomplexnější a přesný přehled stáda v reálném čase, který zahrnuje všechny klíčové aspekty pro řízení mléčné farmy. 

Please click the button below if you would like a Fullwood Packo Sales Manager to contact you.