Sběrná střediska mléka

V zemědělských oblastech se často nacházejí sběrná střediska mléka. Farmáři svoje nezpracované mléko dopraví po každém dojení do sběrného centra, kde se zchladí ve sběrné chladicí nádrži.

Vybavení Fullwood Packo se nachází v mnoha sběrných střediscích po celém světě, často jde o doplňkové projekty v náročných klimatických podmínkách.

Sběrná střediska mléka jsou zpravidla vybavena malým vstupním tankem, čerpadlem mléka a chladicím tankem. Pro takové využití jsou ideální tanky s chlazením ledovou vodou (typy OM/IB a RM/IB):

  • Jelikož se mléko přidává po malých množstvích, zajišťuje tento typ chladicího systému, že mléko nikdy nezmrzne
  • V některých venkovských oblastech může být problémem zdroj energie. To lze vyřešit instalací menší chladicí jednotky, která spotřebovává méně energie.

Contact us to find out more about our milk collection centres.

Please click the button below if you would like a Fullwood Packo Sales Manager to contact you.