Systém iControl

Centrální mozek Vašeho chladicího tanku

Moderním mléčným farmám poskytuje chladicí tank mnohem více než jen chlazení a čistění. Jsou k dispozici nové a nové technologické funkce, které usnadňují práci na farmě a dávají Vám tak více volného času.

iControl představuje inteligentní software, ukládání informací a jasnou i jednoduchou komunikaci mezi producentem mléka, chladicím tankem a dojicím systémem. Systém sleduje a zaznamenává všechna data.

Kromě chlazení, čistění a míchání iControl zahrnuje:

 • Dva snímače teploty mléka
 • Chytré vytváření ledu v úložných nádržích na led podle požadavků
 • Regulace množství vody individuálně podle fáze čistění
 • Automatické změny dob čistění (které se upravují v závislosti na typu a objemu tanku).

Hlavní funkce / přínosy

 • Bezpečné chlazení – Neustálé sledování klíčových údajů, jako je teplota mléka, doba trvání chlazení, čistění a míchání
 • Vizuální a zvukové alarmy na displeji iControl nebo volitelná textová zpráva poskytují včasné varování pokud je zapotřebí rychlá reakce
 • Dodatečné kontrola chlazení zajišťuje, že mléko je stále chladné.
 • Hlídací oko tanku sleduje cykly chlazení, čistění a míchání. Všechna data se zaznamenávají a jsou popsána sérií přívětivých tabulek a grafů.
 • Indikátor objemu Pacap zobrazuje objem mléka (v litrech) v chladicím tanku.
 • Řízené čistění zabraňuje úniku nebezpečných výparů po vyčištění tanku, takže nemůže dojít ke kontaminaci mléka.
 • Online zásah – pokud je Vaše jednotka iControl připojena k internetu, náš servisní technik může zkontrolovat Váš chladicí tank online. Pokud dojde k problému a je zapotřebí zásah na místě, technik může využít funkce dálkového přístupu, což zaručuje rychlou a efektivní pomoc bez nadbytečných nákladů za zavolání.

Please click the button below if you would like a Fullwood Packo Sales Manager to contact you.