Chlazení ledovou vodou

Technologie chlazení ledovou vodou se používá od 60. let. A díky rychle se měnícím trendům u prvovýrobců mléka se chlazení ledovou vodou používá stále více neboť dokáže rychle ochladit velký i malý objem, a to v situacích vyžadujících velkou flexibilitu.

Rychle ledově chladné, ale nikdy nezmrzne

Jedním z těchto trendů je nástup velkých farem, kde kruhové dojení vyžaduje rychle zchladit velké a plynule přibývající množství mléka.

Na farmách využívajících dojicí roboty nebo ve sběrných střediscích mléka má mléko během přepravy nízkou nebo proměnlivou rychlost průtoku.

Chladicí tanky s integrovaným výrobníkem ledu

Otevřené chladicí tanky s integrovaným výrobníkem ledu, 600 až 2 300 litrů.

Objemná otevřená chladicí nádrž na mléko Fullwood Packo, typ OM/IB s integrovaným výrobníkem ledu, používá k chlazení mléka ledovou vodu. Technologie urychluje chlazení ve srovnání s běžným systémem přímého chlazení o 50 %, a to bez rizika zmrznutí mléka.

Jelikož v úložišti ledu je uložena ledová zásoba, není třeba během dojení zapínat chladicí jednotky. Ledová voda mléko chladí bez rizika zmrznutí, a to i při malém množství mléka uvnitř chladicího tanku.

Přínosy

 • Tank s chlazením ledovou vodou obsahuje vestavěné úložiště ledu zajišťující intenzivní chlazení mléka bez sebemenšího rizika zmrznutí
 • Systém úložiště ledu rozprašuje ledovou vodu po vnějším povrchu vnitřního tanku, čímž zrychluje chlazení o 50 % ve srovnání s klasickým systémem přímého chlazení
 • Vytváří se ledová zásoba představující bezpečnostní hráz v případě výpadků napájení
 • Díky „chytrému měření“ lze ledovou vodu vyrábět velice ekonomicky

Uzavřené chladicí tanky s odděleným nebo integrovaným výrobníkem ledu.

Horizontální modely od 1 600 do 36 000 litrů, vertikální modely od 12 000 do 50 000 litrů.

Přínosy

 • Kompaktní systém
 • Zajišťuje rychlé a efektivní chlazení mléka
 • Při vytváření ledové vody využívá levnější noční tarif elektřiny
 • Ideální pro robotické dojení, dojení koz a ovcí, sběr mléka a řízení sezónních výkyvů při dodávkách mléka
 • Velmi bezpečný a spolehlivý systém

Výrobník ledu

Výrobník ledu Fullwood Packo Ice Builder je výsledkem mnohaletých zkušeností s chladicími kapalinami pro mlékárenský a potravinářský průmysl, jde o základ celého chladicího systému.

Produkuje zásobu ledu, která pak vytváří velké množství ledové vody o teplotě 0,5-1 stupně; na malé ploše lze uložit velké množství energie, systém potřebuje jen kompaktní prostorově úspornou jednotku.

Náš standardní výrobník ledu je vybaven výkonným čerpadlem ledové vody, které přivádí ledovou vodu výměníkem tepla do DIB tanku. Tím je zajištěno rychlé ochlazení Vašeho cenného mléka bez rizika zmrznutí, a to i při robotickém dojení, kdy se do tanku dostává každou hodinu jen malé množství mléka.

Jako možné rozšíření je k dispozici dodatečné čerpadlo ledové vody pro okamžité chlazení a časované chlazení „mimo špičku“.

Přínosy

 • Velké zásoby energie pro chlazení při zahájení dojení – zásobník na 1 až 2 dojení
 • Chytré chlazení – tvorba ledové vody pomalým tempem díky kompatibilitě s generováním alternativní elektřiny (např. solární nebo větrná energie).

Blokové vodní chlazení

Abychom vyhověli zvyšujícím se požadavkům na nepřetržité chlazení mléka, představuje Fullwood Packo systém Blokového vodního chlazení.

Na větších mléčných farmách, kde je třeba rychle zchladit větší množství mléka bez dopadu na kvalitu, je blokové vodní chlazení spolehlivým řešením, které soustavně vytváří ledovou vodu o teplotě 0,5 °C pro okamžité zchlazení mléka.

Systém blokového vodního chlazení je vybaven technologií Fullwood Packo Eco-Tronic.

Přínosy

 • Soustavné vytváření ledové vody s teplotou 0,5 °C
 • Ideální pro obrovské farmy s nepřetržitým dojením, kde je nutné rychle zchladit velké množství mléka a uchovat jeho vysokou kvalitu
 • Okamžité zchlazení mléka

Please click the button below if you would like a Fullwood Packo Sales Manager to contact you.