Eco-line

Rozrůstající se mléčné farmy hledící do budoucna budou mít vždy vysoké energetické nároky.

Proto byla vytvořena řada Fullwood Packo Eco-Line nabízející ekologické řešení, které snižuje náklady na zvýšenou spotřebu vody a elektřiny.

Eco-cool

Eco-cool: efektivní chladicí jednotka

Zajišťuje rychlé, bezpečné, ekonomické a ekologické chlazení při všech teplotách mléka a okolí. Chladicí jednotka mléko bezpečně chladí bez rizika zmrznutí. Eco-cool® rovněž snižuje spotřebu elektřiny chladicí jednotkou.

Výhody?

  • Nižší investiční náklady
  • Až o 20 % nižší spotřeba energie
Eco-tronic

Eco-tronic: chlazení mléka s co nejmenší ekologickou stopou

Eco-tronic od Fullwood Packo zajišťuje optimální tok chladiva chladicím obalem v každé fázi procesu chlazení. Technologie zajišťuje, že chladivo se odpařuje teplým mlékem a každý centimetr laserem svařeného výparníku slouží k zajištění optimální efektivity.

Výhody?

  • Až 10% dodatečná úspora energie
Eco-heater

Eco-heater: horká voda zdarma

Věděli jste, že horké mléko je skvělým zdrojem energie? Jednotka Eco-heater vám umožňuje opětovně využít teplo produkované mlékem k ohřevu vody až na 50 °C. Horkou vodu pak můžete využít k čistění Vašeho tanku nebo k vytápění Vašeho domova.

Výhody?

  • Až 60% úspora nákladů
Eco-wash

Rychlé čistění Eco-wash

Eco-wash zajišťuje rychlé a optimální čistění s minimální spotřebou vody. Základem systému je iControl s přídavnou nádrží na studenou vodu. Snímač kontroluje plnění horké vody; k čistění tanku dojde pouze při dostatečném množství vody. Systém je ideální rovněž pro robotické dojení.

Výhody?

  • Až o 50 % nižší spotřeba vody
  • Až o 50 % rychlejší
Eco-drain

Eco-drain: zachytávání čisticí vody

Pomocí dodatečného kohoutkového odtokového ventilu můžete rozdělit proudy čisticí vody. V první fázi čistění jsou vypuštěny zbytky mléka spolu s vodou použitou na úvodní čistění.

Vodu použitou na zbývající část čisticího cyklu lze přes Eco-drain nasměrovat do místního úložiště vody. Získanou vodu pak lze použít na čistění podlah, dojicích stání apod.

Výhody?

  • Až 80% opětovné využití čisticí vody
Eco-tube

Eco-tube: jasná investice šetřící energii

Fullwood Packo Eco-tube chladí teplé mléko před vpuštěním do tanku vodou ze studny nebo z kohoutku.

Spotřeba energie na zchlazení mléka na 4 °C v tanku je tak o 50 % nižší. Zahřátou vodu ze studny nebo z kohoutku pak lze použít jako pitnou vodu pro krávy – nic nepřijde nazmar. Díky systému bezešvých spojů trubek není nutná žádná údržba, nehrozí tak kontaminace a ušetříte náklady na údržbu, Vaše investice se vám tak velice brzo vrátí.

Výhody?

  • Žádná údržba
  • Úspora energie až o 50 % díky předchlazení
  • Žádné nebezpečí kontaminace či nákazy

Please click the button below if you would like a Fullwood Packo Sales Manager to contact you.