Dojírny koz a ovcí

V přímé návaznosti na zvýšenou poptávku zákazníků z celého světa po výrobcích z kozího a ovčího mléka vytvořila společnost Fullwood Packo řadu specializovaných dojicích systémů pro malé přežvýkavce.

Máme znalosti a zkušenosti, jak vytvořit ideální kozí nebo ovčí farmu přímo pro Vás. Můžete mít dojírnu s funkcí rychlého odchodu (rapid exit), s funkcí swing-over nebo velkou kruhovou dojírnu uzpůsobenou k vysoké průchodnosti zvířat.

Dojírna je pro kozí a ovčí farmy klíčová, zejména tím, že účinnost a množství mléka jsou pro dosažení vyšších zisků rozhodující.

Naše dojírny mají různé volitelné funkce, například: automatické odpojení dojicí soupravy, krmení a měření mléka, oplach struků – to vše pro zajištění optimální účinnosti a výkonnosti při dojení zvířat ve velkém.

Naše automatizovaná kruhová dojírna koz a ovcí nabízí světově špičkové řešení i pro ty největší zpracovatele ovčích a kozích produktů.

Její inovativní konstrukční funkce (např. umístění dojicí soupravy přímo pod struky) zajišťují optimální polohu vemene a rychlé nasazení dojicí soupravy, což zajišťuje bezpečné a efektivní prostředí pro obsluhu i zvířata.

Systém rotačního dojení Fullwood Packo umožňuje jednomu dojiči podojit až x zvířat za hodinu, což je ideální pro velikost stád x koz / ovcí a více.

Hlavní funkce a přínosy:

  • Široká škála možností pro malé či velké stádo (od 100 až po 1200 zvířat za hodinu)
  • Přehledný systém správy stáda, automatická identifikace, krmení, měření nádoje, separace
  • Komponenty zkonstruované a určené speciálně pro kozy a ovce – dojicí stroje, trysky a trubky, nástroje pro pulzaci a řada možností automatického odpojení dojicí soupravy
  • Dojírny s funkcí rapid exit – nízké, vysoké nebo swing-over
  • Vysoce výkonné rotační dojicí systémy
  • Rotační systémy krmení
  • Integrované systémy vážení a separace.

Případové studie

In the small Friesian village of Wjelsryp is one of the most modern goat milking systems in Europe – a Fullwood 2 x 30 Side-Cap, with automatic metering, integrated flush system and the GO15 milk consoles.

Two years ago farmers Maaïke Feenstra and Andrea Lolkama decided to start milking on their farm. But new regulations meant that milking cows was unfortunately impossible. Goats seemed like a good alternative.

Testimonial Icon Goat Sheep

Herd Size

370 Goats

Milking System

Milking system

Fullwood 2 x 30 Side-Cap

Location

Location

Wjelsryp, The Netherlands

Please click the button below if you would like a Fullwood Packo Sales Manager to contact you.