Řízení stáda

Naše automatické přihaněče a separační systémy zajišťují bezpečný a efektivní systém optimalizující průchodnost krav.

Robustní a odolnou konstrukci lze uzpůsobit Vašim konkrétním požadavkům, což pomůže Váš proces dojení a separaci zvířat co nejvíce zefektivnit.

Přihaněč

Fullwood Packo přihaněč umožňuje maximalizovat průchodnost. Přihaněč se pohybuje podél čekárny na vodorovných nosnících, přičemž hydraulický systém pomalu, ale soustavně sune bránu a krávy pozvolna směrem k dojírně.

Přínosy

 • Menší zatížení obsluhy
 • Kratší čas dojení a efektivnější průchodnost pro krávy
 • Menší námaha pro obsluhu i krávy
 • Bezpečnější pracovní prostředí.

Hlavní funkce

 • Pohon pro pohyb dopředu i dozadu
 • Tlačení zvířat (neelektrizovaný)
 • Přívětivý ke kravám
 • Vyrobena z vysoce trvanlivé oceli
 • Dálkové ovládání
 • Vhodný pro montáž shrnovací lopaty.

Systém separace

Automatizovaná třídicí branka pro separaci krav.

Ve Fullwood Packo vyrábíme různé automatické branky pro „chytré třídění“, které přehledně a přesně rozdělí vaše stádo.

Nabízí se možnost dvousměrného a trojsměrného třídění, které umožní oddělit od stáda jednotlivé krávy, které potřebují zvláštní péči, nebo nasměrovat celé stádo či jej rozdělit do uživatelem definovaných skupin pro krmení či pastvu.

Všechny systémy jsou 100% kompatibilní se SW řízení stáda. Uživatelé mohou zadávat separační pokyny jako jednorázový příkaz nebo pro vymezená období, i řadu dní dopředu. K dispozici je též skříň pro ruční ovládání umožňující rozhodovat se o separaci na poslední chvíli.

V kombinaci s „Plánovačem akcí“, který je součástí SW řízení stáda, umožňují brankám libovolné rozčlenění krav, které spouštějí příslušné alarmy, např. při snížení výdojku nebo zvýšení vodivosti.

Systémy branek jsou navrženy tak, že se krávy identifikují podle pedometrů umístěných na noze, které lze kombinovat s elektronickými ušními štítky.

Každý separační systém je vybaven sadou Texas branek, které se aktivují při otevření nebo zavření příslušné boční branky. Lze též naprogramovat režimy alternativního otevírání a vytvořit tak systém na zakázku podle potřeb jednotlivých farem.

Hlavní funkce

 • Robustní konstrukce
 • Modulární montážní soupravy
 • Šroubovací konstrukce
 • Multifunkční řídicí panel
 • Skříň pro ruční ovládání
 • Možnost upgrade z dvousměrného na trojsměrný provoz.

Please click the button below if you would like a Fullwood Packo Sales Manager to contact you.