Prohlášení o ochraně osobních údajů

Research and Development

Náš slib ochrany osobních údajů

Ve společnosti Fullwood Packo rozumíme tomu, že osobní údaje jsou cenné. A tak stejně jako pokračujeme v tom, že vyvíjíme chytrá řešení dojení a chlazení, budeme pokračovat v tom, abychom chytře ochraňovali vaše osobní údaje.

Zásady ochrany osobních údajů Skupiny Fullwood Packo

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje lidí, které jsou posbírány nebo použity společností Fullwood Ltd nebo jejími přidruženými pobočkami nebo dceřinými společnostmi (“Fullwood Ltd” nebo “my”). Vážíme si zájmu, který jste vyjádřili naší společnosti, produktům a službám tím, že jste navštívili naše webové stránky nebo příbuzné komunikační kanály včetně, ale ne výhradně, naše stránky sociálních médií (společně “stránka”). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů (“prohlášení”) se vztahuje na všechny osobní údaje, které společnost Fullwood Ltd sbírá, když jste ve styku se společností Fullwood Ltd.

Toto prohlášení popisuje, proč jsou osobní údaje shromažďovány společností Fulwood Ltd, typ informací, které společnost Fullwood Ltd od vás a dalších uživatelů této stránky sbírá, jak to provádí, co společnost Fullwood Ltd dělá s těmito informacemi, a jak můžete aktualizavat a ovlivnit informace, které poskytujete. Toto prohlášení se může čas od času změnit, a tak vám radíme pravidelně je navštěvovat.

Přijímáte a souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení tím, že stránku navštívíte. Souhlasíte se zavázáním se revidovaným prohlášením tím, že budete pokračovat v přístupu nebo používání našich služeb poté, co změny nabydou účinnosti.

Žádáme vás, abyste nám sdělili osobní údaje kvůli účelům, které zahrnují, ale nevymezují se pouze na::

 • Nákup produktů a služeb společnosti Fullwood Ltd online;
 • Obdržení informací o produktech a službách společnosti Fullwood Ltd;
 • Uchování vašich preferencí pro budoucí interakce a komunikaci se společností Fullwood Ltd;
 • Pomoc vyvinout a zlepšit produkty a služby;
 • Vyřešení problémů s produkty a službami;
 • Obdržení personalizovaných zpráv, speciálních nabídek a reklam, které jsou relevantní vaším osobním potřebám, a založené na informacích, které jste s námi sdíleli a které jsme nahromadili prostřednictvím cookies nebo podobných technik ohledně vašeho užívání stránky;
 • Organizování vztahů se zákazníky;
 • Zprostředkování přístupu informací;
 • Zlepšení komunikace;
 • Analyzování a porozumění zákaznických interakcí;
 • Zavedení bezpečnostních programů;
 • Zodpovězení vašich dotazů nebo vyřešení vašich produkčních a služebních požadavků stejně jako informování vás o jejich statutu;

Společnost Fullwood Ltd zpracovává vaše osobní údaje pouze kvůli těmto účelům, které jsme vám oznámili..

2.1 Typ osobních informací shromážděných a obdržených společností Fullwood Ltd

Typy informací shromážděných společností Fullwood Ltd zahrnují informace: (i) dané uživateli, (ii) obdržené automaticky, (iii) obdržené z cookies a podobných technologií, (iv) obdržené z emailové komunikace a (v) obdržené z jiných zdrojů. (i) given by users, (ii) obtained automatically, (iii) obtained from cookies and comparable technologies, (iv) obtained from email communications, and (v) obtained from other sources.

(i) Informace dané uživateli

Společnost Fullwood Ltd dostává a ukládá informace, které vložíte na stránku nebo poskytnete společnosti Fullwood Ltd jakýmkoli způsobem. Poskytujete informace společnosti Fullwood Ltd, když například hledáte na stránce, přispějete návrhy, založíte si účet, koupíte produkt nebo službu, pošlete zprávu, zúčastníte se fóra nebo dotazníku, když odebíráte informační bulletin nebo komunikujete se zákaznickou službou. Jako důsledek těchto úkonů můžete společnosti Fullwood Ltd dodat informace jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo a další kontaktní informace jako je emailová adresa, profese a zájmy s tímto příbuzné, naplnění pokračujících vzdělávacích požadavků, pole zájmu, lidé, kterým byly koupě zaslány, včetně adresy a telefonního čísla, obsahu emailů společnosti Fullwood Ltd a finanční a osobní informace včetně identifikujících čísel účtů.

Můžete si zvolit, že určité informace neposkytnete, ale tím pádem by vám společnost Fullwood Ltd nemusela dovolit využít některých nabídek nebo informací.

(ii) Informace obdržené automaticky

Určité informace se přijímají a uchovávají automaticky společností Fullwood Ltd, když interagujete se společností Fullwood Ltd anebo její stránkou. Příklady těchto informací jsou adresa internetového protokolu (“IP”) použitá na spojení vašeho počítače k internetu, vaše emailová adresa a informace spojení jako je typ prohlížeče a verze, váš operační systém a platforma, celého jednotného lokátoru zdroje (“URL”) proud kliků do, přes a ze stránky, včetně datumů a časů, čísla cookie a produktů a služeb, které vidíte nebo vyhledáte, zatímco používáte stránku.

Nemůžete vymazat stopy vaší aktivity na stránce. Řada společností nabízí služby navržené tak, aby pomohly uživatelům navštívit webové stránky anonymně. Společnost Fullwood Ltd nezakazuje používání těchto skužeb. Ale společnost Fullwood Ltd nemusí být schopná vám poskytnout personalizovaný zážitek na stránce, jestliže vás nebude moci identifikovat.

(iii) Informace obdržené z cookies a podobných technologií

Stránka používá “cookies” anebo podobné technologie, aby získala informace, když si webový prohlížeč zpřístupní stránku. Cookies jsou alfanumerické identifikátory, které společnost Fullwood Ltd přenáší do pevného disku vašeho počítače přes váš webový prohlížeč, aby umožnil systému společnosti Fullwood Ltd, rozpoznat váš prohlížeč. Cookies vám dovolují plně využít všechny prvky stránky. Neustále se vyvíjejí nové informační technologie a společnost Fullwood Ltd může používat tyto technologie pro účely sběru informací. Použití těchto technologií se zvažuje a je v souladu s podmínkami tohoto prohlášení.

(iv) Informace získané z emailové komunikace

Společnost Fullwood Ltd může obdržet informace skrze emailovou komunikaci. Když otevřete email od společnosti Fullwood Ltd, potvrzení s určitými informacemi může být zasláno společnosti Fullwood Ltd, jestliže váš počítač podporuje takovéto schopnosti.

(v) Informace získané z jiných zdrojů

Společnost Fullwood Ltd může získat osobní informace o vás z jiných zdrojů a sloučit je s osobními informacemi získanými odjinud. Společnost Fullwood Ltd může například:

(a) hledat na internetu relevantní a veřejně přístupný obsah;

(b) získat aktualizované informace dodávky a adresy od jejích dopravců nebo jiných zdrojů (neboť obdržených bez porušení příslušného zákona nebo smlouvy) tak, aby mohli opravit svoje záznamy a doručit koupě a komunikace jednodušeji;

(c) dostat zprávy od třetích stran, které poskytují informace obdržené od nebo o uživatelích stránky nebo možných uživatelích stránky (neboť obdržené bez porušení příslušného zákona nebo smlouvy); a

(d) sbírat informace na nebo skrze stránku přímo, nebo může spoléhat na agenty či nezávislé smluvní strany, aby sbírali anebo analyzovali takové informace (neboť obdržené bez porušení příslušného zákona nebo smlouvy).

Máte příležitost neodhalit vaše osobní informace. Když poskytnete osobní informace společnosti Fullwood Ltd, souhlasíte s užitím informací společností Fullwood Ltd, jak je uvedeno v tomto prohlášení. Informace o vás a jiných uživatelích stránky jsou důležité pro obchod společnosti Fullwood Ltd. Společnost Fullwood Ltd může sdílet informace, které sestavila poskytovatelům služeb, obchodním partnerům nebo jiným třetím stranám v souladu s příslušným zákonem.

Jelikož společnost Fullwood Ltd pokračuje v rozvoji svého obchodu, je možné, že společnost Fullwood Ltd prodá jeden ze svých obchodů (buď skrze prodej aktiv a pasiv nebo skrze prodej podílů, v obou případech jako celek nebo část). Při takovéto transakci jsou zákaznické informace také všeobecně předány. Jako takové mohou být zákaznické informace (včetně osobních informací) vyjeveny kupující společnosti.

Ve všech výše zmíněných příkladech společnost Fullwood Ltd bude dodržovat příslušné právo a směrnice a se souhlasem uzavřeným s vámi. Jestliže se po společnosti Fullwood Ltd požaduje, aby obdržela váš souhlas, tak to uděláme předtím, než sdělíme jakékoli informace.

Uznáváme a bereme vážně naši zodpovědnost ochránit osobní data, která svěřujete společnosti Fullwood Ltd, před ztrátou, zneužitím nebo nepovoleným přístupem. Společnost Fullwood Ltd používá řadu bezpečnostních technologií a organizačních postupů, aby pomohla ochránit vaše osobní informace. Zavádíme například přístupové kontroly, užití firewallů a bezpečných serverů a zakódováváme určité typy dat, jako například finanční informace a jiná citlivá data.

Jakmile jste nám poskytli vaše osobní informace, společnost Fullwood Ltd vám dává důvodný přístup k těmto informacím tak, že můžete využít vaše práva v souladu s příslušným zákonem (což může zahrnovat zaktualizování, modifikování nebo vymazání vašich osobních informací). Jestliže se chcete dostat k vašim informacím nebo využít vašich dalších práv, kontaktujte, prosím, kontaktní osobu společnosti Fullwood Ltd.

Můžete se rozhodnout, že neposkytnete informace společnosti Fullwood Ltd, ačkoli vám to může zabránit v tom, že učiníte koupi nebo využijete některé z prvků stránky, nabídek nebo informací.

Stránka a produkty, služby a informace na stránce nejsou určeny dětem. Jestliže je vám méně než 18 let, neměli byste stránku používat.

Z důvodu vašeho pohodlí a informací můžete během vaší návštěvy této stránky narazit na odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky mohou fungovat nezávisle na společnosti Fullwood Ltd a mohou mít svoje vlastní zásady ochrany osobních údajů, prohlášení nebo pravidla. Důrazně vám navrhujeme, abyste si je prošli, abyste porozuměli, jak mohou být vaše osobní data zpracovávány ve spojitosti s těmito stránkami, jelikož nejsme zodpovědní za obsah stránek nevlastněných nebo nespravovaných společností Fullwood Ltd nebo za postupy ochrany osobních údajů na takovýchto stránkách.

Chceme vás lépe poznat, abychom vás byli schopni obsloužit lépe a zároveň respektovali vaše volby ohledně toho, jak užíváme vaše osobní informace. Vaše osobní informace mohou být přeneseny z vaší domovské země do jiné ze společností Fullwood Ltd na jiné místo po celém světě, která s vámi může komunikovat o produktech, službách nebo speciálních nabídkách společnosti Fullwood Ltd, které vás mohou zajímat.

Jestliže to místní zákon vyžaduje, požádáme vás o souhlas předtím, než přeneseme vaše osobní data mimo vaši zeměpisnou oblast.

Protože se stránka a obchod společnosti Fullwood Ltd neustále mění, tato stránka se může čas od času změnit. Použití informací, které společnost Fullwood Ltd shromažďuje, podléhá prohlášení v platnosti v čase použití. Zveme vás k tomu, abyste stránku často kontrolovali, abyste viděli nové změny.

Máte-li jakoukoli obavu, otázku nebo poznámku o ochraně osobních dat, pošlete, prosím, popis vaší obavy na communications@fullwoodpacko.com.