CrystaLab melkanalysator

CrystaLab biedt melkveehouders  een online, real-time analyse van de melkkwaliteit van elke individuele koe bij elke melkbeurt.  Het apparaat maakt metingen van het vet-, eiwit- en lactosegehalte in de melk. Bovendien detecteert CrystaLab de aanwezigheid van bloed. 

Deze informatie kan vervolgens geraadpleegd worden via de Fullwood Packo Crystal software. Op basis van de grafieken en tabellen in Crystal worden kuddemanagement beslissingen genomen met als doel de  kwaliteit van de melk van elk individueel dier op peil te houden of te verbeteren.

De analyses van het vet- en eiwitgehalte, plus de verhouding tussen de twee worden gebruikt om de veehouder vroegtijdig te waarschuwen voor eventuele metabolische aandoeningen. Enkel door het goed opvolgen van uw veestapel kunt u preventief werken, wat cruciaal is om ziektes, sterftes en kosten te voorkomen. 

Kenmerken en voordelen

  • Nauwkeurige trendanalyse van de melksamenstelling
  • Verbetering van de kudde door genetische analyse
  • Voermanagement en controle
  • Verbeterde diergezondheid (vroege opsporing van subklinische pensverzuring, mastitis, ketose)
  • Weinig tot geen onderhoud
  • In-line reinigen

Klik hier indien u gecontacteerd wilt worden door Fullwood Nv.