Familie Vanhove – Degrootte

Veehouder(s)/Eigenaar(s): Familie Vanhove-Degrootte
Locatie: Oedelem
Veestapel: 70-75 melkkoeien
Andere activiteit(en): vleesvee en varkens
Melksysteem: 2×9 visgraat 50°
Datum van installatie: januari 2021

Familie Vanhove schakelt over van tandem 2×3 naar visgraat 2×9 50°

“De keuze van het melksysteem is de beste oplossing voor de situatie nu maar ook voor de toekomst”

Met zoon Maarten is het bedrijf De Tafelaere in Oedelem al aan zijn vierde generatie Vanhoves toe. Vader Luc: “Ik herinner me nog de oude bindstal waarin plaats was voor zo’n 30 koeien. In 1985 bouwden we de nieuwe potstal voor 40 melkkoeien. Daar hoorde een tandem 2×3 bij. Wij namen het bedrijf van mijn ouders over in 2000, toen mijn vader met pensioen ging. Onze zoon Maarten heeft interesse om mee in het bedrijf te komen maar studeert nog verder. Hij heeft nog een jaar te gaan in Roeselare. Ondertussen bouwden wij ons bedrijf verder uit, met het oog op de toekomst. We melken nu tussen de 70 en de 75 koeien. Dat is echt wel de limiet voor de stal. Bovendien moesten we veel te lang melken in de tandem. We zochten dus naar een oplossing. Maarten is geen voorstander van robotmelken, die optie viel dus af.”

Maarten: “Ik vind het een voordeel dat de melkbeurten gecentraliseerd zijn. Je hebt ’s morgens al je koeien gezien, ’s avonds opnieuw. Als je de stal buitenkomt, is het melken gedaan. Er komen dus geen alarmen in de loop van dag of nacht, waar je dan naar moet gaan kijken. Robotmelken is gewoon een heel andere manier van boeren en dat spreekt me minder aan.”

Omdat Maarten binnen afzienbare tijd mee in het bedrijf wil komen, bekeek de familie Vanhove welke opties er mogelijk waren. Luc: “De stal zit nu overvol. Het zou dus kunnen dat we in de toekomst nog uitbreiden, naar zo’n 100 melkkoeien. Het systeem dat we zouden kiezen, moest ons dus voorbereiden op die toekomst. We zochten naar een oplossing om sneller, gemakkelijker en efficiënter te melken. Bijkomend moesten we kunnen blijven melken tijdens de verbouwingen. Dat vonden we ook erg belangrijk. Lieven, de zaakvoerder van onze dealer, Dedecker Installaties, verzekerde ons dat dit mogelijk was.” De 2×9 visgraat waar Luc voor koos, bood ook een oplossing voor de kleine wachtruimte. “De koeien kunnen niet allemaal in die wachtruimte. We moeten dus met een werken waarbij de koeien niet te lang in de wachtruimte blijven.

In november 2020 startten de verbouwingen naar een 2×9 visgraat 50°. Het was de bedoeling om eind 2020 om te schakelen. De familie koos voor een ombouw in de winter omdat er dan minder andere activiteiten op het bedrijf zijn. Luc: “Dat zou ook gelukt zijn, tot een paar coronabesmettingen roet in het eten gooiden. Daarna had Maarten ook nog examens dus hebben we de omschakeling uitgesteld tot eind januari. Je kan zo’n omschakeling best in optimale omstandigheden aanvatten. Vermits we toch verder konden melken in de oude installatie, was dat geen probleem.”

Kosten krachtvoer drastisch verminderd

Het resultaat van de omschakeling is duidelijk. Luc: “We winnen elke melkbeurt iets meer dan een uur als ik alleen melk en 1,5 uur als we met twee melken, wat nu ook eenvoudiger is. Die tijdsbesparing is belangrijk want we hebben ook nog vleesvee en varkens. Hierdoor is tijd die de koeien in de wachtruimte doorbrengen serieus ingekort. Maar niet alleen de bespaarde tijd is belangrijk. We sparen ook enorm aan krachtvoer.” De familie gaf vroeger al krachtvoer in de melkstand maar de krachtvoergift werd niet gemonitord. Nu wordt het krachtvoeraanbod volledig automatisch per koe afgestemd op de melkgift dankzij het nieuwe Afifarm software.” Maarten: “Ten opzichte van vroeger hebben we veel meer gegevens ter beschikking. De tochtdetectie werkt bijvoorbeeld perfect. We kennen nog niet alle kneepjes van het programma maar vanuit Fullwood Packo krijgen we daar ook een opleiding over zodat we stap voor stap alles leren gebruiken. Zo worden we nu alweer een heel stuk beter ondersteund in het managen van de koeien.”

Maarten merkt op dat de vaarzen veel rustiger binnenkomen dan vroeger in de tandem het geval was. “In een visgraat komen ze mee binnen met de bende en voelen ze zich niet alleen.” Luc vult Maarten aan: “In het nieuwe systeem kunnen we de gezondheid van de koeien meer van nabij opvolgen. Bij een herstellende koe verraadt de melkmeting hoeveel beter ze al is. Daar hadden we vroeger geen idee van.” Over de stappentellers had Luc vooraf zijn bedenkingen. “Het kan in de weide erg modderig zijn. Ik vreesde dat ze niet meer zouden werken wanneer er een laag slijk over ligt. Maar die vrees bleek onterecht. Het is de afgelopen tijd heel nat geweest, ze lopen 15 uur per dag buiten en de stappentellers werken perfect.”

De melkproductie op zich is stabiel maar doordat de tocht van de koeien beter opgemerkt wordt, zal de tussenkalftijd wel korter worden en het totale volume wel verhogen. De koeien die in de tweede helft van de lactatie zaten, gaven door de omschakeling wat minder melk. Luc: “Een aantal daarvan hebben ondertussen al opnieuw gekalfd en zitten alweer op hun oude niveau.”

Fullwood als vertrouwde partner

De familie Vanhove doet al jaren beroep op Fullwood Packo. Luc: “Ook de installatie in de bindstal, die geïnstalleerd werd in 1985, was al van Fullwood. Idem voor de tandem. We zijn erg tevreden van de service en de installatie zelf. Als je tevreden bent, moet je niet veranderen.” In de nabije toekomst denken Luc, Maarten en Annie er nog aan om een mestplaat te monteren inde melkput. De verdere toekomst brengt misschien een uitbreiding van het bedrijf. Door de omschakeling zijn alle opties nog open en is het ook vandaag aangenaam melken in hoeve De Tafelaere.

Download your brochure

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Download your brochure

See how M²erlin, our automated robot, can improve milking results on your farm.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.