Familie Haegeman – De Buck

Veehouder(s)/ eigenaar(s): Luc & Griet Haegeman – De Buck
Locatie: Eeklo, België
Bedrijfsnaam: Haegeman – De Buck
Veestapel: 159 Holstein melkkoeien
Melksysteem:  3 Fullwood Packo M²erlin Robots
Datum van installatie: Oktober 2018

Het M²erlin-verhaal van de familie Haegeman – De Buck

Na 25 jaar melken met een 2 x 8 Fullwood Packo visgraat schakelden Griet en Luc Haegeman 9 maanden geleden over naar drie Fullwood Packo M²erlin melkrobots. We merken een duidelijke taakverdeling op het bedrijf van de familie Haegeman. Griet ontfermt zich over de robots en koeien, terwijl Luc alle voeder-, land-, mechanisatie- en machinaal werk op zich neemt. Naast het werk op de boerderij geeft Griet praktijkles op de schoolhoeve van het College Ten Doorn. Griet omschrijft het als: ”Het verlengde van thuis, maar dan anders”. Spontaan vertelde Griet hun M²erlin-verhaal.

 

“Er is een last van mijn schouders gevallen”

Het was al de derde keer dat we op het idee kwamen om robots te plaatsen, maar het idee werd steeds afgeblokt omwille van het feit dat we dachten dat het te duur was. Goedkoper melken dan met een melkstand van 25 jaar oud kan natuurlijk niet, ook niet met een nieuwe conventionele melkmachine. Het aantal koeien bleef groeien, maar de melkput bleef even groot. Op den duur molk ik 3 à 3,5 uren per melkbeurt.

Het melken belaste mijn schouders en ellebogen heel erg en het werd te zwaar voor mij. Op een gegeven moment  dacht ik: “Ik heb geen keuze, ofwel ging mijn gezondheid achteruit ofwel mijn financiële situatie”. Luc is meer met de tractor, mechaniek en op het land bezig, hij ging dus nooit melken. Daardoor hebben we dan het besluit genomen en dachten we: “Oke, we nemen de spong, we zullen overschakelen naar het robot melken en we zien wel waar we uitkomen”.

Heel wat onvoorziene werken, zorgden voor een pittige verbouwingsperiode met een goed stalconcept als resultaat.

Op 2 juli 2018 begonnen we buiten melken in een mobiele melkkar 1×16. Oorspronkelijk gingen de verbouwingen slechts 2 maanden duren. Totdat we zagen dat de mestkelder niet meer was wat het moest zijn. We wilden de roosters vernieuwen, maar dan bleek dat de muren van de oude mestkelder allemaal verschillende hoogte hadden. Hierdoor beslisten we dan om alles eruit te gooien en uiteindelijk bouwden we een nieuwe stal over de oude stal, braken we een oude schuur af en voorzagen we een mestkelder die dubbel zo groot was dan voorzien.

Er kwam veel bij kijken. Een verbouwing.. Je weet waar je aan begint, maar niet waar je eindigt. Met als gevolg dat we meteen half augustus waren en nog steeds in die melkkar stonden te melken. Ik heb toen twee maanden extra verlof genomen en nuttig kunnen besteden.“Een verbouwing.. Je weet waar je aan begint, maar niet waar je eindigt”

“8 uren per dag in de zon bakken”

Uiteindelijk hebben we dus 3 maanden in de melkkar gemolken. Het was een zeer zware periode, maar ik amuseerde me echt te pletter tijdens het buiten melken. Het was net een super mooie zomer, waardoor ik dus 8 uren per dag in de zon stond te bakken. Ik had toen wel twee jongens die om zijn beurt kwamen helpen. De koeien stonden buiten in de weide te wachten om gemolken te worden.

We hebben in die periode echt heel hard ons best gedaan met de koeien. Alle koeien werden gedrenched na het kalven, alle klauwen werden regelmatig bekeken, enz.

De productie van de koeien was hierdoor niet extreem gedaald, rekening houdend met die extreme zomer. We hebben het goed kunnen stabiliseren.


“Niet meer melken, maar wel nog de koeien leren”

Op het einde van die verbouwingen deden wij gewoon door op adrenaline. We dachten: “We moeten die robots opstarten, want dan moeten we niet meer melken”, maar ja.. dan moet je wel nog je koeien beginnen aanleren. Op 2 oktober konden we de drie robots opstarten. Na de opstart hebben we de koeien zo goed blijven behandelen. Ik wilde met goeie en gezonde koeien een goede start creëren, wat ervoor zorgde dat we meteen naar een gemiddelde productie van 34 liter gingen. De opstart zelf was zwaar, doordat we reeds een pittige verbouwing achter de rug hadden, steeds in die kar gemolken hadden en 3 robots opstartten met 3 maal zoveel koeien en 3 maal zoveel werk. Het is zeker belangrijk om voldoende mensen gedurende de eerste 5 dagen te voorzien om te helpen. Wij hebben dit onderschat.

Welke impact hebben de 3 melkrobots op jullie onderneming en gezinsleven?

In het begin zei iedereen tegen mij: “Wat ga jij nu doen met al je vrije tijd?”, maar veel vrije tijd heb ik niet. Ik ben wel flexibeler dankzij de robots. Ik ben geen ochtendmens en vind het belangrijk om ’s morgens samen met mijn gezin te ontbijten. Dit is mijn hoogtepunt van de dag. Als we eens weg moeten, kunnen we dit op elk moment. We doen het werk dan gewoon op  andere momenten.

Ik werk niet minder uren, maar het is wel beter. Ik voel het gewoon aan mezelf dat ik minder belast en meer uitgerust ben.

Er is echt nagedacht over de robots, waardoor ze beter melken dan ik. De koeien worden drie maal per dag gemolken en geven daardoor ook meer melk. In de melkput moesten de koeien echt leeggemolken worden en nu komen de koeien 3 keer, waardoor dit ook beter is voor de uier.

Preventief werken is een grote meerwaarde. Mensen die denken ”Ik zet een robot en ik ben ervan af” hebben het mis. Als je robotmelkt werk je echt met koeien. Je moet de koe kunnen plaatsen en vlot behandelen. Als de robot zegt dat er een afwijking is, dan moet je naar de koe kijken, het probleem analyseren en meteen behandelen. Op die manier voorkom je de problemen, zoals uierontstekingen, enz. Dat is echt wel een voordeel.

“Het is vrij koeverkeer; het kon niet anders en ik zou het niet anders willen”

Ik kan me niet voorstellen dat je de koeien moet verplichten. Een koe die verplicht is in de wachtruimte te staan, staat ook tegen haar zin te wachten. Eén van de redenen dat ik het heel erg heb voor vrij koeverkeer is omdat ik er zelf heel graag aan werk. Ik ben heel graag tussen de koeien. Ik doe ook alles zelf, zoals klauwen verzorgen, koeien behandelen, enz. Het is een passie om bij de koeien te zijn. Ik heb graag een strobox die proper blijft. Ik behandel de koeien goed, werk preventief, zodat het niet nodig is dat ze op stro zitten.


Tot slot, omschrijf de robot samengevat..

“Het systeem werkt goed. Oké, het kost geld, maar naar de dokter gaan ook. Dan heb ik het liever te geven aan de robot. Hij werkt altijd, heeft geduld, weet en ziet alles, liegt niet en is nooit moe”

Share our story
Email Newsletter