Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Dit privacybeleid geldt voor de persoonlijke gegevens die worden verzameld of gebruikt door Fullwood Ltd of zijn filialen of dochterondernemingen (“Fullwood Ltd” of “we”). We waarderen de belangstelling die u hebt getoond in ons bedrijf, onze producten en services door onze website of verwante communicatiekanalen te bezoeken, waaronder – maar niet beperkt tot – onze sociale-mediapagina‘s (samen de “site”). Deze privacyverklaring (de “verklaring”) geldt voor alle persoonlijke gegevens die Fullwood Ltd verzamelt wanneer u interactie hebt met Fullwood Ltd.

In deze verklaring wordt beschreven waarom persoonlijke gegevens door Fullwood Ltd worden verzameld, welk type informatie Fullwood Ltd verzamelt van u en andere gebruikers van de site, hoe dit gebeurt, wat Fullwood Ltd met deze informatie doet, en hoe u de informatie die u biedt, kunt bijwerken en het gebruik ervan bepalen. Deze verklaring kan af en toe veranderen, dus we raden u aan er regelmatig opnieuw naar te kijken.

Door de site te bezoeken accepteert u en geeft u toestemming voor de methoden die in deze verklaring worden beschreven. Door onze services te blijven bezoeken of te gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de herziene verklaring.

1.1. Waarom we u vragen persoonlijke gegevens te delen

We vragen u om uw persoonlijke gegevens te delen met onder andere de volgende doelstellingen:

 • De online aanschaf van Fullwood Ltd-producten en -services;
 • Informatie ontvangen over Fullwood Ltd-producten en -services;
 • Uw voorkeuren opslaan voor toekomstige interacties en communicatie van Fullwood Ltd;
 • Ons helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van producten en services;
 • Problemen met producten en services oplossen;
 • Ontvangst van gepersonaliseerde berichten, speciale aanbiedingen en advertenties die relevant zijn voor uw persoonlijke interesses, op basis van de informatie die u met ons hebt gedeeld en de informatie die we via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de site;
 • Beheer van klantrelaties;
 • Toegang tot informatie faciliteren;
 • Communicatie verbeteren;
 • Klantinteracties analyseren en begrijpen;
 • Beveiligingsprogramma‘s implementeren;
 • Beantwoording van uw vragen of de oplossing van uw product- en serviceverzoeken, en u informatie geven over de status daarvan;

Fullwood Ltd verwerkt uw persoonlijke gegevens alleen voor de doelstellingen die we aan u hebben meegedeeld.

1.2. Het type persoonlijke informatie dat door Fullwood Ltd wordt verzameld en verkregen

Typen informatie die door Fullwood Ltd worden verzameld, omvatten de volgende informatie: (i) verstrekt door gebruikers, (ii) automatisch verkregen, (iii) verkregen van cookies en vergelijkbare technologieën, (iv) verkregen door e-mailcommunicatie, en (v) verkregen uit andere bronnen.

(i) Informatie die door gebruikers wordt verstrekt

Fullwood Ltd ontvangt en slaat informatie op die u op enigerlei wijze op de site invoert of aan Fullwood Ltd verstrekt. U verstrekt informatie aan Fullwood Ltd wanneer u bijvoorbeeld de site doorzoekt, informatie verzendt, een account maakt, een product of service aanschaft, een bericht post, deelneemt aan een forum of een vragenlijst invult, wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of wanneer u met de klantenservice communiceert. Als gevolg van deze actie kunt u aan Fullwood Ltd informatie verstrekken zoals uw naam, adres, telefoonnummer en andere contactgegevens, zoals e-mailadres, beroep en interesses die daarmee verband houden, voltooiing of voortzetting van opleidingsvereisten, interessegebieden, personen naar wie aankopen zijn verzonden, inclusief adres en telefoonnummer, inhoud van e-mails aan Fullwood Ltd en financiële en persoonlijke informatie, inclusief identificerende rekeningnummers.

U kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken, maar daardoor bestaat de kans dat Fullwood Ltd u niet kan laten profiteren van bepaalde aanbiedingen of informatie.

(ii) Informatie die automatisch wordt verkregen

Bepaalde informatie wordt door Fullwood Ltd automatisch ontvangen en opgeslagen wanneer u interactie hebt met Fullwood Ltd en/of de site. Voorbeelden van deze informatie zijn het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw e-mailadres, uw computer- en verbindingsinformatie zoals browsertype en -versie, uw besturingssysteem en platform, de volledige URL-clickstream (Uniform Resource Locator) naar, via en vanaf de site, waaronder datums en tijdstippen, cookienummer en producten en services die u bekijkt of zoekt tijdens het gebruik van de site.

U kunt de sporen van uw activiteiten niet van de site verwijderen. Een aantal bedrijven biedt hulpprogramma‘s waarmee gebruikers anoniem websites kunnen bezoeken. Fullwood Ltd blokkeert het gebruik van deze programma‘s niet. Het is wel mogelijk dat Fullwood Ltd u geen gepersonaliseerde ervaring op de site kan bieden als Fullwood Ltd u niet kan identificeren.

(iii) Informatie die wordt verkregen van cookies en vergelijkbare technologieën

De site gebruikt cookies en/of vergelijkbare technologieën om informatie te verkrijgen wanneer een webbrowser de site bezoekt. Cookies zijn alfanumerieke identificaties die Fullwood Ltd via uw webbrowser overbrengt naar de harde schijf van uw computer, zodat het systeem van Fullwood Ltd uw browser kan herkennen. Dankzij cookies kunt u volledig profiteren van alle functies van de site. Er worden voortdurend nieuwe informatietechnologieën ontwikkeld en Fullwood Ltd kan dergelijke technologieën gebruiken voor het verzamelen van informatie. Het gebruik van deze nieuwe technologieën wordt overwogen door en is consistent met de voorwaarden van deze verklaring.

(iv) Informatie die wordt verkregen door e-mailcommunicatie

Fullwood Ltd kan informatie ontvangen via e-mailcommunicatie. Als u een e-mail van Fullwood Ltd opent, is het mogelijk dat een bevestigingsbeleidsregel met bepaalde informatie naar Fullwood Ltd wordt verzonden, mits uw computer dergelijke functies ondersteunt.

(v) Informatie die wordt verkregen van andere bronnen

Fullwood Ltd kan persoonlijke informatie over u verkrijgen van andere bronnen en deze combineren met de persoonlijke informatie die op andere manieren wordt verkregen. Fullwood Ltd kan bijvoorbeeld het volgende doen:

(a) internet doorzoeken op relevante en openbaar toegankelijke content;
(b) bijgewerkte leverings- en adresinformatie van afzenders of andere bronnen (voor zover ontvangen zonder overtreding van toepasselijke wetten of contracten) zodat de records kunnen worden gecorrigeerd en aankopen en berichten gemakkelijker kunnen worden geleverd;

(c) rapporten ontvangen van derden met informatie die is verkregen van of over gebruikers van de site (voor zover ontvangen zonder overtreding van toepasselijke wetten of contracten); en

(d) informatie verzamelen rechtstreeks op of via de site, of agents of onafhankelijke contractanten gebruiken voor het verzamelen en/of analyseren van dergelijke informatie (voor zover ontvangen zonder overtreding van toepasselijke wetten of contracten).

Fullwood Ltd kan uw persoonlijke informatie delen

U hebt de mogelijkheid om persoonlijke informatie niet te delen. Als u persoonlijke informatie aan Fullwood Ltd verstrekt, stemt u in met het gebruik door Fullwood Ltd van de informatie zoals uiteengezet in deze verklaring. Informatie over u en andere gebruikers van de site is belangrijk voor de bedrijfsvoering van Fullwood Ltd. Fullwood Ltd kan verzamelde informatie delen met serviceproviders, zakelijke partners of andere derden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Aangezien Fullwood Ltd zijn bedrijf blijft ontwikkelen, is het mogelijk Fullwood Ltd een van zijn bedrijven verkoopt (via de verkoop van activa en passiva of via de verkoop van aandelen (in beide gevallen kan dit geheel of gedeeltelijk zijn). In een dergelijke transactie worden klantgegevens doorgaans ook overgedragen. Als zodanig mogen klantgegevens (waaronder persoonlijke gegevens) worden vrijgegeven aan het aanschaffende bedrijf.
In alle hierboven genoemde voorbeelden zal Fullwood Ltd zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en aan eventuele met u gesloten overeenkomsten. Als Fullwood Ltd uw toestemming moet vragen, zullen we dat doen voordat enige informatie wordt gedeeld.

Fullwood Ltd neemt maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen

We erkennen onze verantwoordelijkheid om de persoonlijke gegevens die u aan Fullwood Ltd toevertrouwt, te beschermen tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang; dit nemen wij heel serieus. Fullwood Ltd gebruikt diverse beveiligingstechnologieën en organisationele procedures om uw persoonlijke informatie te beschermen. We implementeren bijvoorbeeld toegangsbeheer, we gebruiken firewalls en beveiligen servers, en we versleutelen bepaalde soorten gegevens zoals financiële en andere gevoelige gegevens.

Uw rechten in verband met uw persoonlijke gegevens

Zodra u ons persoonlijke gegevens hebt verstrekt, geeft Fullwood Ltd u redelijke toegang tot deze informatie zodat u gebruik kunt maken van uw rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld om uw persoonlijke informatie bij te werken, aan te passen of te verwijderen). Als u toegang wilt krijgen tot uw informatie of gebruik wilt maken van uw andere rechten, neem dan contact op met uw Fullwood Ltd-contactpersoon.

U kunt ervoor kiezen om geen informatie te verstrekken

U kunt ervoor kiezen om geen informatie aan Fullwood Ltd te verstrekken, maar daardoor kunt u mogelijk geen aankopen doen en niet profiteren van bepaalde functies, aanbiedingen of informatie op de site.

De site is niet bedoeld voor kinderen

De site en de producten, services en informatie op de site zijn niet bedoeld voor kinderen. Als u jonger bent dan 18, mag u deze site niet gebruiken.

Koppelingen naar andere websites

Tijdens uw bezoek aan de site kunt u koppelingen tegenkomen naar andere websites voor uw gemak en informatie. Deze websites werken mogelijk onafhankelijk van Fullwood Ltd en kunnen hun eigen privacybeleid of privacyverklaringen hebben. We raden u sterk aan deze te bekijken, zodat u begrijpt hoe uw persoonlijke gegevens mogelijk worden verwerkt in verband met deze sites, aangezien wij niet verantwoordelijk zijn voor sites die geen eigendom zijn van, of niet worden beheerd door Fullwood Ltd, noch voor het gebruik of de privacymethoden van deze sites.

Overdracht van gegevens naar andere landen

We willen u graag beter leren kennen, zodat we u beter van dienst kunnen zijn en tegelijk uw keuzes respecteren over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken. Uw persoonlijke gegevens kunnen van uw thuisland worden overgebracht naar andere Fullwood Ltd-bedrijven op andere locaties over de hele wereld, die met u kunnen communiceren over Fullwood Ltd-producten, -services of speciale aanbiedingen waarin u misschien geïnteresseerd bent.

Voorafgaand aan de overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten uw geografische regio zullen we u vragen om toestemming, mits dit door de plaatselijke wetgeving wordt vereist.

Wijzigingen in deze verklaring

Aangezien de site en de zaken van Fullwood Ltd voortdurend veranderen, kan deze verklaring af en toe veranderen. Het gebruik van de informatie die Fullwood Ltd verzamelt, valt onder de verklaring die van kracht is op het moment van het gebruik. We nodigen u uit om de site vaak te controleren, zodat u recente wijzigingen ziet.
Als u zorgen, vragen of opmerkingen hebt over de privacy van de site, stuur dan een beschrijving daarvan naar communications@fullwoodpacko.com